Rau màu Đông Lỗ Hiệp Hoà Bắc Giang

Mã sản phẩm
HHF1472566
Xuất xứ : Hàng Việt Nam
Giá sản phẩm : Tại thời điểm

Vùng sản xuất

Tên vùng sản xuất :
Rau màu Hiệp Hoà-Bắc Giang
Địa chỉ :
Bắc Giang, Việt Nam

Nhà xưởng

Tên nhà xưởng :
Trung tâm Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nông Nghiệp huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ :
Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Điều kiện bảo quản

Bảo quản mát

Lịch sử giao dịch


Quản lý

Điện thoại liên hệ :
01666020248
Địa chỉ :
Thôn Đông Lỗ