Hội sản xuất Gạo nếp cái hoa vàng xã Thái Sơn

Hình ảnh :

Điện thoại liên hệ :

0987575110

Địa chỉ :

Xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Bản đồ vùng sản xuất :

Diện tích :

200 m²

Sản lượng :

10 tấn/năm

Nhật ký hoạt động :