Dương Thị Nụ

Chuyên viên
Trung tâm DV-KTNN Hiệp Hòa

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Thực địa quá trình sơ chế, say xát, đóng gói sản phẩm gạo tại hợp tác xã Nông nghiệp Thái Sơn cụ thể: - Kiểm tra đánh giá nhà xưởng say xát - Kiểm tra quá trình đóng gói sản phẩm
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Lãnh đạo Trung tâm dịch vụ -KTNN đi kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây Bông mã đề tại xã Hương Lâm cụ thể: - Cây trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch - Xuất hiện bệnh phấn trắng hại nặng trên toàn bộ diện tích - Lãnh đạo Trung tâm khuyến cáo một số biện pháp phòng trừ bệnh: + Biện pháp canh tác: vệ sinh đồng ruộng, vun luống cao, thoát nước tốt, che phủ nilon... + Biện pháp hóa học: khuyến cáo dùng một số loại thuốc sinh học (Revus opti 440SC, Score 250EC, Daconil 75WP...)phun phòng khi cây mới trồng.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Ngày 13.11 kiểm tra quá trình phơi sấy thóc nếp cái Hoa Vàng tại HTX Nông nghiệp Thái Sơn: thóc được phơi đúng quy trình: không phơi dưới trời nắng to, phơi thưa, đảo liên tục để đảm bảo hạt gạo tròn, không nát...
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Kiểm tra quá trình sinh trưởng phát triển và sâu bệnh hại trên cây lúa nếp cái Hoa Vàng Thái Sơn cụ thể: - Cây lúa đang trong giai đoạn chín - Cây lúa sinh trưởng phát triển bình thường - Có một số đối tượng sâu bệnh hại: Đen lép hạt, khô vằn, sâu đục thân...
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Kiểm tra quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa Nếp cái Hoa vàng tại HTX nông nghiệp Thái Sơn cụ thể: - Cây lúa đang trong giai đoạn trỗ thoát- ngậm sữa - Cây lúa sinh trưởng, phát triển bình thường - Sâu bệnh hại: khô vằn, đen lép hạt, chuột hại....rải rác
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :