Trung Tâm Dịch Vụ - Kỹ Thuật Nông Nghiệp Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang

Người đánh giá
trungtamdichvuktnnhh@gmail.com
Thôn Chớp, Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
HTX Nông nghiệp Công nghệ cao An Bình được CTY TNHH Công nghệ Nhonho cấp giấy chứng nhận lợn thịt hữu cơ. Để đạt được điều này HTX Nông nghiệp Công nghệ cao An Bình đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ (TCVN 11041 -3:2017) ko
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đại diện HTX NN CNC An Bình tham dự diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang với nội dung Giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn khu vực Trung du miền núi phía Bắc
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Công ty TNHH Công nghệ Nhonho Việt Nam đánh giá lại sản phẩm chăn nuôi lợn hữu cơ của HTX Nông nghiệp CNC An Bình theo định kỳ 01 lần/năm
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
HTX Nông nghiệp CNC An Bình tham gia lớp tập huấn phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Hiệp Hoà tổ chức.
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Hiệp Hoà, Trung tâm DVKT huyện Hiệp Hoà, HTX Nông nghiệp CNC An Bình tham gia buổi cung cấp thông tin, hình ảnh sản phẩm lên sàn giao dịch điện tử của UBND huyện Hiệp Hoà www.http://chohiephoa.vn
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :