Nguyễn Quốc Mỹ

Quản lý

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Sau khi khảo sát, đánh giá điều kiện sản xuất rau muống nước theo hướng Hữu Cơ trong nhà màng của htx Lý Hùng. Trung tâm Dịch vu - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Hiệp Hòa quyết định mở mã sản phẩm để cùng htx quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại sản phẩm.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :
Chi tiết:
- Tham gia cuộc thi gói bánh chưng - Giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng. - Quảng bá thương hiệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
- Tham gia cuộc thi gói bánh chưng - Giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng. - Quảng bá thương hiệu và hệ thống truy xuất nguồn gốc.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :