Trần Thị Minh

Chuyên viên
Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Kiểm tra định kỳ sản xuất rau cần tại HTX Lý Hùng - xã Hoàng Lương - Hiệp Hoà - Bắc Giang. 1. Kiểm tra khu vực sản xuất cần giống: cây cần giống sinh trưởng phát triển tốt, đạt tiêu chuẩn cây giống. 2. Kiểm tra khu sản xuất cần thương phẩm: cây cần sinh trưởng phát triển tốt, nhiễm nhẹ một số đối tượng sâu bệnh hại ( bệnh vàng lá, sương mai, rệp...). Các khu sản xuất đều áp dụng đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh hại trên cây lúa Nếp cái hoa vàng tại Hội Nếp cái hoa vàng Thái Sơn cụ thể: - Cây lúa Nếp cái hoa vàng đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng - Cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt - Một số diện tích lúa đã được xén lá để hạn chế sâu bệnh gây hại và hạn chế bị lốp đổ - Xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại cục bộ như: sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh thối thân...
Sản phẩm liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Sau khi khảo sát, đánh giá điều kiện sản xuất rau muống nước theo hướng Hữu Cơ trong nhà màng của htx Lý Hùng. Trung tâm Dịch vu - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Hiệp Hòa quyết định mở mã sản phẩm để cùng htx quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại sản phẩm.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :