Nguyễn Quốc Mỹ

Admin

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Đồng chí: Nguyễn Xuân Thảo, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Hiệp Hòa cùng đoàn công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động chăn nuôi, giết mổ, chế biến "THỊT HEO BỖNG THẢO DƯỢC" của HTX An Bình. Qua kiểm tra, đánh giá nhận định đây là mô hình nông nghiệp tiêu biểu, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, cần được quảng bá, xúc tiến thương mại và nhân rộng quy mô.
Doanh nghiệp/tổ chức liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
- Kiểm tra định kỳ hoạt động giết mổ tại lò mổ của c.ty THHH Hải Thịnh Bắc Giang: lợn được giết mổ đúng quy trình (có gây choáng bằng kích điện). - Đánh giá đạt yêu cầu cảm quan về vệ sinh thú y. - Có cán bộ thú y theo dõi và kiểm soát giết mổ.
Ảnh và video :
Chi tiết:
đánh giá, kiểm tra chất lượng sản phẩm nông nghiệp nho Hạ đen chuẩn bị cho thu hoạch
Sản phẩm liên quan :
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Sau khi khảo sát, đánh giá điều kiện sản xuất rau muống nước theo hướng Hữu Cơ trong nhà màng của htx Lý Hùng. Trung tâm Dịch vu - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Hiệp Hòa quyết định mở mã sản phẩm để cùng htx quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại sản phẩm.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :