Ngô Khắc Giang

Chuyên viên

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Sáng ngày 13/9/2022, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Hiệp Hòa phối hợp với Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bắc Giang, Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Bắc Giang, Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Hiệp Hòa, UBND xã Hoàng An, tiến hành đánh giá cảm quan, lấy mẫu phân tích một số chỉ tiêu chất lượng thịt lợn và nghiệm thu thực địa mô hình thử nghiệm chăn nuôi lợn thương phẩm bổ sung thảo dược tại HTX nông nghiệp công nghệ cao An Bình. Qua đánh giá, hội đồng đều nhất trí đánh giá các chỉ tiêu về cảm quan của thịt lợn từ tốt đến rất tốt, không có chỉ tiêu nào trung bình hoặc kém. Về mô hình, đã thực hiện cơ bản đạt chỉ tiêu, tiến độ đề ra.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Hướng dẫn HTX kỹ thuật thu hoạch và sơ chế
Thành viên liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đồng chí: Nguyễn Xuân Thảo - phó chủ tịch UBND huyện trực tiếp đi kiểm tra hoạt động sản xuất tại các cơ sở: - Chuỗi thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh; - Vùng trồng rau Cần theo hướng hữu cơ của HTX sản xuất, tiêu thụ cá, rau cần Lý Hùng, HTX Dương Hảo; - Dưa lưới, nho Hạ đen trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX Đồng Tâm 3.
Ảnh và video :