HTX chăn nuôi Minh Thịnh Vượng

Thành viên
Thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Võ Văn Minh – Giám đốc HTX, SĐT 0914.755.968

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :
Công việc: