CÔNG TY TNHH HẢI THỊNH BẮC GIANG

Thành viên

Nhật ký hoạt động

Công việc:
Chi tiết:
- ngày 25/3/2022 Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ-Kỹ thuật nông nghiệp huyện Hiệp Hòa, HTX nông nghiệp công nghệ cao An Bình, công ty TNHH Hải Thịnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra và bàn giao con giống, vật tư lần 1 đề tài Thử nghiệm chăn nuôi lợn thương phẩm bổ sung thảo dược
Ảnh và video :
Chi tiết:
- Kiểm tra định kỳ hoạt động giết mổ tại lò mổ của c.ty THHH Hải Thịnh Bắc Giang: lợn được giết mổ đúng quy trình (có gây choáng bằng kích điện). - Đánh giá đạt yêu cầu cảm quan về vệ sinh thú y. - Có cán bộ thú y theo dõi và kiểm soát giết mổ.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đồng chí: Nguyễn Xuân Thảo - phó chủ tịch UBND huyện trực tiếp đi kiểm tra hoạt động sản xuất tại các cơ sở: - Chuỗi thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh; - Vùng trồng rau Cần theo hướng hữu cơ của HTX sản xuất, tiêu thụ cá, rau cần Lý Hùng, HTX Dương Hảo; - Dưa lưới, nho Hạ đen trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX Đồng Tâm 3.
Ảnh và video :