Hộ Gia Đình Bà Dương Thị Huệ

Thành viên
Hoàng Vân, Hiệp Hoà, Bắc Giang

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
- Chuẩn bị đỗ xanh hạt nhỏ ( còn gọi là đỗ hạt tiêu) cho vụ gói bánh chưng. - Đỗ hạt tiêu, tuy năng xuất thấp nhưng vị thơm hơn hẳn các loại đỗ xanh khác.
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Kiểm tra về quy trình sản xuất, thực tế hoạt động, nguyên liệu và thành phẩm của cơ sở sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra cơ sở vẫn duy trì sản xuất bình thường, quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thành phẩm đạt các chỉ tiêu kỹ thuật của bánh chưng Vân.
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :