Hợp tác xã Nông nghiệp Thái Sơn, Bắc Giang

Nhà sản xuất
Quế Sơn, Thái Sơn, Hiệp Hoà, Bắc Giang

Nhật ký hoạt động

Chi tiết:
Kiểm tra định kỳ vùng sản xuất lúa Nếp cái hoa vàng tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thái sơn (trước là hôin sản xuất nếp cái hoa vàng Thái Sơn) cụ thể: - Cây lúa đang trong giai đoạn đòng to - Cây lúa sinh trưởng, phát triển bình thường. - Xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại nhẹ: sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đốm sọc vi khuẩn...
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Kiểm tra tình hình sinh trưởng, phát triển của cây lúa Nếp cái hoa vàng tại Hội nếp cái hoa vàng Thái Sơn cụ thể: - Cây lúa đang trong giai đoạn làm đòng - Cây lúa sinh trưởng, phát triển bình thường -Xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại nhẹ: sâu đục thân, sâu cuốn lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn...
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Kiểm tra quá trình sinh trưởng phát triển và sâu bệnh hại trên cây lúa Nếp cái Hoa vàng Thái Sơn - Cây lúa đang trong giai đoạn đứng cái bước sang giai đoạn làm đòng - Cây lúa sinh trưởng phát triển bình thường - Có một số đối tượng sâu bệnh hại nhẹ: sâu cuốn lá, sâu đục thân, thối thân...chưa đến ngưỡng phòng trừ
Sản phẩm liên quan :
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :
Chi tiết:
Đoàn trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện Việt Yên đến thăm quan, trao đổi kinh nghiệm xây dựng điểm trưng bầy, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu huyện Hiệp Hòa!
Ảnh và video :